Førskolegruppen

Førskolegruppen.

 

Førskole i Børnehuset skal være sjovt og udviklende for alle.

 

I Børnehuset har vi førskolearbejde med kommende førskolebørn. Her ruster vi børnene fagligt og socialt til deres nye liv i skoleverden.

Vi starter hvert år med førskolearbejde i september måned, 2 gange ugentlig. Efter jul opprioriterer vi det til 3-4 gange ugentlig.

 

Det er meget individuelt arbejde i førskolegruppen, da det for os er meget vigtigt, at tage udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og behov, så det er sjovt og udviklende for alle at være i førskolegruppe i Børnehuset.

 

Førskolearbejdet i Børnehuset omhandler bla. Dialogisk læsning – højtlæsning med dialog omkring ords betydning, samt gengivelse af bogens indhold.

 

Vi arbejder med rim og remser og sanglege. Vi bruger spil, kortspil, brætspil hvor vi taler om spillets regler for at øve i at forstå hvad det går ud på, øver turtagning.

 

Vi leger huskelege og følelege som stimulerer sanseapparatet. Vi arbejder med temaer såsom trafik, billedkunst, kroppen m.m

 

I førskolearbejdet handler det også tal og bogstaver, hvor vi arbejder med alfabetet og genkendelse af bogstaverne. Vi arbejder med skriftsproget hvor børnene øver sig i at legeskrive, samt kan genkende og skrive sit eget navn.

 

Vi arbejder med årstiderne – måned – uge -dag -dato -vejr m.m. Derudover leger vi med former og figurer i kreative aktiviteter.

 

Vi laver turer ud af huset kun for førskolegruppen og arbejder meget med socialespilleregler, herunder at øve sig i at aflæse de andres følelser, for herigennem at styrke den enkeltes empati forståelse.

 

Vi har overlevering til de enkelte skoler som børnene skal gå i, og tar på besøg inden skolestart.