Praktisk information.

Praktiske oplysninger

 

Ferieafholdelse i Børnehuset.

 

Børnehuset har fast lukkedage om året.

 

Vi holder lukket:

 • Fredag efter kr. himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 og 30 i sommerferien
 • Fredag uge 41 (pædagogisk dag)
 • Den 24 og 31/12 samt mellem jul og nytår.
 • I 2019 lukket d. 23/12

 

Børnehuset opretter derudover feriesedler, hvorpå I skal skrive jer på om Jeres barn kommer eller holder fri. Disse sedler bliver hængt op på forældretavlen til Jeres barns stue. Det er primært for ferieperioderne: vinterferien ( uge 7), efterårsferien ( uge 42), samt de 3 dage før påske, samt sommerferie ud over vores 2 lukkeuger.

 

Vi henstiller til, at det kun er børn med et reelt behov for pasning, der tilmeldes i ferieperioderne. I Børnehuset har vi en holdning om, at børn, som hovedregel, bør holde mindst 5 ugers ferie årligt, heraf de 3 uger i sommerferieperioden. Børn er små mennesker og de har også ret til at trække stikket ud og holde fri. Der er jo ikke ret mange voksne mennesker, der vil sige til hinanden, ” du kan kun få 3 ugers ferie og ikke fem ”, men det er i virkeligheden det, nogle børn byde 

Vuggestue

Forældre skal medbringe egen barnevogn og godkendt sele, samt sengetøj og bleer. Resten sørger vi for.

Kost

Der er morgenmad frem til 7.30 til de børn som ikke kan nå at spise hjemmefra. Der serveres havregryn og cornflakes og til tider en bolle.

 Børnehaven :

 • Du skal have en madpakke med til frokost. ( læg evt. en ekstra mad i til formiddagsmaden) Der serveres vand og mælk til madpakkerne.
 • Om eftermiddagen får vi frugt dertil får vi groft brød som vi oftest bager selv i børnehuset, der serveres vand til måltidet.

Vi har ingen regler for, hvad børnene må have med på maden, det er et forældreansvar, dog er det vigtigt, at børnene får en alsidig kost, så de kan klare en lang dag i Børnehuset.

 • en gang om måneden har vi smør selv i Børnehaven, hvor alle har noget med.

Vuggestuen :

Der er morgenmad frem til 7.30 til de børn som ikke kan nå at spise hjemmefra. Der serveres havregryn og cornflakes og til tider en bolle.

 • Om formiddagen serveres et lille mellem måltid.
 • Til frokost serveres pålægsfade med brød og grønt, mælk og vand.
 • Om eftermiddagen får vi frugt dertil får vi groft brød som vi oftest bager selv i børnehuset, der serveres vand til måltidet.

Hvis et barn har problemer med kræsenhed, vægt eller allergi vil vi selvfølgelig samarbejde med forældrene omkring dette.

Påklædning

Det er vigtigt, at barnets tøj og fodtøj er fornuftigt og praktisk og afstemt efter vejr og vind. Derudover at det også er ok, at det bliver snavset.

I børnenes kasse i garderoben skal der altid være:

 • et eller flere sæt skiftetøj ( fra inderst til yderst)
 • regntøj, termotøj , gummistøvler.
 • I vinterperioden flyverdragt/skitøj, vanter, huer og varme støvler
 • For vuggestuegruppen aftales med voksne for det enkelte barns behov for skiftetøj, herunder bleer m.m.

Alt med tydelig navn på.

Legetøj

I børnehuset har vi legetøjsdag, som fremgår af månedsplanen ca. hver 14 dag. Børnehuset har ikke ansvar for og er erstatningspligtig ved ituslået legetøj. Vi er opmærksomme på, om legetøjet bliver brugt til at få status i børnegruppen og herved kan styre og bestemme eller ”købe” sig venner på denne måde. 

Fravær

I tilfælde af sygdom, ferie og fridage skal vi informeres. Børnehuset modtager ikke syge børn. Efter sygdom må barnet komme igen når det er rask, dvs. smitte og feberfri og i øvrigt tilpas til at følge dagligdagen. Hvis barnet hentes af en anden end forældre skal vi have besked ellers må vi faktisk ikke udlevere barnet. ( der kan være nedskrevet personer der altid må afhente uden at der er givet besked i forvejen, hvilket så er i orden.).

Fødselsdage

 

I Børnehuset fejrer vi fødselsdag for børn og voksne. Vi sætter flag frem på stuen. Det er op til forældrene hvad og hvornår på dagen de ønsker at fejringen skal foregå og hvad de medbringer. Dog henstiller vi til, at det ikke går over gevind hvad man medbringer og bliver til et pres, at skulle leve op til som forældre. Barnet får fødselsdagsgave fra børnehuset.

 

Vi tager ikke hjem til fødselsdag. En beslutning der er taget i fællesskab med bestyrelsen og forældregruppen ved opstarten af Børnehuset. Vi udelukker selvfølgelig ikke at man ikke må invitere til fødselsdag privat. Vi vil gerne være behjælpelig med uddeling af indbydelser, men hvis indbydelser deles ud i Børnehuset, indbyder man enten Hele gruppen, Pigerne, Drengene. Vælger man noget andet er vi ikke behjælpelige.

 

Information

Der er en fælles tavle i Børnehuset hvorpå der skrives fælles beskeder der omhandler hele huset.

Derudover vægter vi højt den daglige dialog med Jer forældre hvor vi i samarbejde veksler informationer om Jeres barns hverdag og trivsel.

 • Der udsendes nyhedsbrev ca. hver anden måned til alle i huset i papirform.
 • Følge børnenes dagligdag på lukket face book side.
 • Månedsplaner kommer med hjem i papirform og bliver hængt på døren til hver stue.
 • Plancher ophænges på stuerne og i huset med billeder og tekst af børnenes hverdag.

Det er meget vigtigt, at I får tjekket tavlerne hver dag både den fælles og den på stuerne.

Børnehusets dagligdag

 Se under den enkelte stues beskrivelse og virksomhedsplanen.