Hvem er vi.

Virksomhedsplan for Børnehuset i Rostrup.

Hvem er vi

Børnehuset startede op 02.01.12 som privat instutition i de tidligere kommunale lokaler for børnehaven trekløveren.

Vi er en privat børnehave og vuggestue der er normeret til 15 vuggestuebørn og 27 børnehavebørn, og vi er 9 ansatte plus en rengøringsdame og pedel.

Vi har et rummeligt Børnehus med  1 vuggestuegruppe som deles i 2 grupper ved daglige aktiveteter og 1 børnehavegrupe som deles op i 2 grupper ved daglige aktiviteter. Vi har nogle dejlig og overskuelige legepladser til henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn. Derudover har vi grønne udenomsarialer med boldbaner, skolegård, og skov som vi benytter os af. 

I Børnehuset er der tilknyttet faste voksne på hver stue, som giver en tryg og genkendelig hverdag for børnene. Vi prioriterer små grupper og går her ikke på kompromis med vores værdier og holdninger. Her kender alle hinanden, hvilket børnene mærker meget i dagligdagen.

Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i:  HER BLIVER DIT BARN SET OG HØRT HVER DAG, med vægt på, at her er der plads til forskelligheder. Vi har faglige og kompetente voksne som er nærværende og omsorgsfulde, samt et rummeligt og overskueligt miljø.

Når et barn starter her i Børnehuset

Som privat Børnehus bliver vi ikke tildelt børn som indenfor det kommunale system. Her bliver vi valgt af forældre, som finder vores sted godt til deres barn.

Når et barn starter i Børnehuset er vi blevet kontaktet af forældre, som ønsker at se vores sted eller forældre der kommer forbi for at få et indtryk og en snak med os. Vi gør meget ud af, at forældre og børn skal føle sig velkommen her i Børnehuset. Vi fortæller og viser gerne vores sted frem.

Under besøget viser vi Børnehuset frem, fortæller om vores dagligdag og personalet som er til stede præsenterer sig. Vi opfordrer forældrene til at fortælle om der er specielle hensyn der skal tages til netop deres barn. Ved besøget laver vi også aftaler om, hvorledes barnets opstart skal være, og vi prøver i samarbejde med forældrene, at gøre opstarten så blid som muligt.

Aktiviteter i Børnehuset

Vores hverdag veksler mellem målrettet pædagogiske aktiviteter for den enkelte og gruppen samt friheden til selv at vælge indhold og aktiviteter sammen med kammerater. Denne hverdag foregår såvel som i vuggestuen som i børnehavegrupperne. Vi har et åbent hus og ser hvor værdifuldt det er for børnene, at aldersspredningen spænder fra vuggestuealderen til den 6 årige som skal i skole.

Vuggestuen ( Mariehønsene) arbejder med leg og læring udfra læreplanernes temaer, samt ud fra gruppens behov som er forand

Vi fik pr. 1/9 2016 tilladelse til at omnomere børnetallet i børnehuset til 15 vuggestuebørn og 27 børnehavebørn.

Vi kan nu opdele børnehavebørnene i tre grupper ud fra det aspekt, at kunne målrette og tilgodese den enkelte og gruppen i det pædagogiske arbejde. I vuggestuen deles børnene op i 2 grupper ældste og yngste, med faste voksne. Det er vigtigt for os i det pædagogiske arbejde altid at have for øje hvad er det for en børnegruppe vi har nu, hvem er den enkelte og hvorledes styrker og støtter vi den enkelte til at mestre nye færdigheder og ikke lader os styre af mål og rammer beskrevet i målsætninger og læreplaner. Børn udvikles forskelligt, på hver deres måde og tempo og nogen har brug for en ekstra pædagogisk indsats til at udvikle sig.

Leg

Vi prioriterer legen højt og vil gerne respektere og værne om den. Der skal være plads og mulighed for at lege eller foretage sig andre ting sammen med børn man selv har valgt at være sammen med. Vi er meget opmærksomme på at alle børn har nogle venskaber og nogle at lege med. Hvis det ikke er tilfældet er det vores opgave at støtte og hjælpe barnet med at få nogle kammerater i Børnehuset.

Nogle gange har børn brug for at lege i fred og ro uden unødig indblanding fra pædagoger og andre børn. Derfor kan det være ok, at nogle få børn har et rum for sig selv i en kortere/længere tidsramme. Vi er varsomme med at strukturere og regulere børnenes leg, for ikke at ødelægge legens naturlige forløb. Vi blander os i legen når det er nødvendigt og befordrende, og opfordrer til mulige løsninger til at komme videre i legen.

Vi kan også som voksne starte en spændende leg, for herigennem at vise at alle kan være med i et fællesskab.

Gennem legen udvikler børnene sig. De lærer sig selv, deres egne muligheder og grænser at kende. De samarbejder med hinanden, lærer af hinanden og opdrager hinanden. De får erfaringer med at omgås hinanden og lærer spillereglerne for fællesskab og socialt samvær.

Rammerne i Børnehuset giver mulighed og plads til mange former for leg. Både den ”vilde” og kraftfulde leg til den mere stille og koncentrerede leg, som kræver ro og uforstyrrethed.

Ansvar og regler

Vi mener, det er vigtigt at være ansvarlig overfor sig selv og sine kammerater, legetøj og inventar. Vi foretrækker at vurdere situationerne fra gang til gang og individuelt, frem for at sætte skarpe regler op for hvad der er tilladt og ikke tilladt. Hovedreglen er altid at man skal behandle andre og tingene i Børnehuset ordentligt og med respekt.

-          I legen kan det være vigtigt, at der sættes 2 borde sammen til en scene eller andet hvilket er medvirkende til at den gode leg videreudvikles, men det betyder ikke at børnene i Børnehuset har frit spil til at hoppe og kravle på borde som de lyster.

-        I børnehuset har vi legetøjsdag, som fremgår af månedsplanen ca. hver 14 dag. Børnehuset har ikke ansvar for og er erstatningspligtig ved ituslået legetøj. Vi er opmærksomme på, om legetøjet bliver brugt til at få status i børnegruppen og herved kan styre og bestemme eller ”købe” sig venner på denne måde. 

-          I Børnehuset behandler vi hinanden ordentlig, viser respekt og hensyn, ved feks at tale ordentlig til hinanden. Mobning tillades ikke. Vi voksne skal bryde ind med det samme hvis der er nogle som ikke er rare ved hinanden.

-          I Børnehuset hjælper vi hinanden med at holde orden, at rydde op efter sig selv og deltage i almindelig oprydning. Hvis man bliver hentet midt i en leg skal der aftales om der skal ryddes op eller om de andre børn vil lege videre.

-          I Børnehuset skal der ikke foregå vilde hurtige løb gennem huset. Der henvises til hvor man kan lege vilde lege, ”puderum” eller udenfor på legepladsen.

-          Børnene må gerne være alene på legepladsen efter ”aftale” med voksen. Dog ikke vuggestuebørn på den store og lille legeplads. Der vurderes fra gang til gang hvem og hvor mange børnehavebørn der må være der alene. ( situationsbestemt/ alder og hvem børnene er).

-          Der må ikke ligge tomme plasticposer på børnenes garderobepladser/kasser og i det hele taget i Børnehuset

Dagsrytme

Dagsrytmen i Børnehuset varierer noget fra om man går i vuggestue eller børnehave. Vuggestuens dagsrytme er lidt anderledes end børnehavens på baggrund af børnenes alder og soverytme. Vi har ingen faste mødetider for børnene i Børnehuset, dog henstiller vi til at forældre er opmærksomme på månedsplan og informationstavlen fra dag til dag hvilke aktiviteter der skal foregå. Hovedtrækkende i dagsrytmen ser således ud:

 • 6.30.  Børnehuset åbner. De første, der møder samles i fællesrummet, hvor der serveres morgenmad. Her leges herefter rundt i huset på tværs af alder. Morgenmaden ryddes væk 7.30.
 • 7.00 møder næste voksen ind og alt efter hvor mange vuggestuebørn der er begynder de langsomt at trække ind til deres base. Der aftales voksne imellem hvis der er vuggestuebørn som gerne vil blive sammen med børnehavebørnene og omvendt.
 • 7.30 møder næste voksne ind og alle går på stuerne.
 • 8.30 samles vuggestuen til formiddagsmad, sammen med deres voksne.
 • 9.00 samles børnehavebørnene og tilbydes formiddagsmad sammen med deres voksne
 • 9.30 går vi gerne i gang med dagens aktiviteter. Der kan være planlagt pædagogiske aktiviteter på stuerne eller mindre planlagte hvor børnene selv kan vælge om de vil deltage eller lege inde/ude.
 • 10.30 Begynder vuggestuen samling til frokost med oprydning og håndvask, bleskift.
 • 11.00. Begynder børnehaven oprydning på egen stue og i huset. Toiletbesøg og håndvask inden frokost med borddækning og madpakker.
 • Når vuggestuen har spist skal børnene sove. Børnene kommer ud i deres barnevogne, enkelte sover indenfor i vuggestuen.
 • Når børnehaven har spist er der måske et projekt i gang, nogle har været ude om formiddagen og laver noget inde efter frokost, andre går på legepladsen. Vigtigt at alle får frisk luft hver dag, dog tages der hensyn til vejr og vind.
 • 13.30 Børnehaven går til Stilletid. Hvor der er afslapning og massage.
 • 14.00 Børnehavegrupperne spiser eftermiddagsmad ude/ inde alt efter vejr og vind enkelt vuggestuebørn er måske vågnet og spiser med.
 • Vuggestuens børn får deres eftermiddagsmad i vuggestuen når de vågner.
 • Efter kl. 16.00 begynder personalet så småt at lukke et rum alt efter hvor børnene leger.
 • Kl. 16.30 er rummene lukket på nær fællesrummet hvor vi samles til sidst med de børn som er tilbage med hygge og evt. højtlæsning.

Årsrytme kan se således ud

VINTER

-          lave fastelavnspynt

-          hente fastelavnsris i naturen

-          fastelavn i Børnehuset

-          bage pebernødder og julesmåkager

-          lave pakkekalender til børnene

-          synge julesange

-          julehistorie

-          lucia optog

-          kirkebesøg

-          julefrokost for børnene

-          lave julegaver til mor og far

-          klippe/klistre julepynt

-          juleklippedag med forældre og bedsteforældre

-          lave juledekorationer og kalenderlys

-          lave vinter udklip – snemand – snefnug m. m

-          lave fuglefoder

Forår

-          finde forårstegn i naturen omkring os

-          lave påskepynt

-          male påskeæg

-          påskefrokost

-          tema i hele huset

-          forældremøde med valg til bestyrelsen

-          bedsteforældredag

-          spiring forsøg

 SOMMER

-          udflugt for hele Børnehuset

-          arbejdsdag med fælles spisning

-         tema for hele huset

-         følge årstiden i naturen

EFTERÅR

-          følge årstiden i naturen

-          bag for en sag

-          lave æbletryk og billeder

-          pædagogiskdag for personale

-          halloween, bla. udhule græskar og lave græskarsuppe

-          lave halloween pynt

-          indsamle kogler, grene, bark m.m til dekorationer

 Fødselsdage

I Børnehuset fejrer vi fødselsdag for børn og voksne. Vi sætter flag frem på stuen. Det er op til forældrene hvad og hvornår på dagen de ønsker at fejringen skal foregå og hvad de medbringer. Dog henstiller vi til, at det ikke går over gevind hvad man medbringer og bliver til et pres, at skulle leve op til som forældre. Barnet får fødselsdagsgave fra børnehuset.

Vi tager ikke hjem til fødselsdag. En beslutning der er taget i fællesskab med bestyrelsen og forældregruppen ved opstarten af Børnehuset. Vi udelukker selvfølgelig ikke at man ikke må invitere til fødselsdag privat. Vi vil gerne være behjælpelig med uddeling af indbydelser, men hvis indbydelser deles ud i Børnehuset, indbyder man enten Hele gruppen, Pigerne, Drengene. Vælger man noget andet er vi ikke behjælpelige.

Kost

 

Der er morgenmad frem til 7.30 til de børn som ikke kan nå at spise hjemmefra. Der serveres havregryn og cornflakes og til tider en bolle.

 

 Børnehaven :

 

 • Du skal have en madpakke med til frokost. Læg en ekstra mad i til formiddagsmaden. Der serveres vand og mælk til madpakkerne.
 • Om eftermiddagen får vi frugt dertil får vi groft brød som vi bager selv i børnehuset, der serveres vand til måltidet.

 

Vi har ingen regler for, hvad børnene må have med på maden, det er et forældreansvar, dog er det vigtigt, at børnene får en alsidig kost, så de kan klare en lang dag i Børnehuset.

 

 • en gang om måneden har vi smør selv i Børnehaven, hvor alle har noget med.

 

Vuggestuen :

 

Der er morgenmad frem til 7.30 til de børn som ikke kan nå at spise hjemmefra. Der serveres havregryn og cornflakes og til tider en bolle.

 

 • Om formiddagen serveres et lille mellem måltid.
 • Til frokost serveres pålægsfade med brød og grønt fra Oue køkkenet, mælk og vand.
 • Om eftermiddagen får vi frugt dertil får vi groft brød som vi bager selv i børnehuset, der serveres vand til måltidet.

 

Hvis et barn har problemer med kræsenhed, vægt eller allergi vil vi selvfølgelig samarbejde med forældrene omkring dette.

Når vi spiser i Børnehuset, mener vi det er vigtigt, at måltidet foregår i en rolig, hyggelig og afslappet atmosfære, såvel børnehave som vuggestue. Derfor har alle faste pladser og vi sidder samlet omkring bordet. Man går ikke fra og til, man spiser pænt og øver sig i at holde bordskik.

 

Påklædning

Det er vigtigt, at barnets tøj er fornuftigt og praktisk. Det skal passe til vejrforholdende.

Børnene kan være godt beskidte efter en dag i Børnehuset og skiftetøj er en nødvendighed for alle børn.

Man skal selv sørge for at vanter og huer, støvler og tøj generelt er på plads til næste dag. I børnenes kasser i garderoben skal der altid være

-          et eller flere sæt skiftetøj ( fra yderst til inderst)

-          regntøj, termotøj, gummistøvler

-          I vinterperioden flyverdragt/skitøj, vanter, huer og varme støvler

-          For vuggestuebørnene aftales det med de voksne, hvad det enkelte barns behov for skiftetøj, herunder bleer m.m. vil være.

 

Det kan være umuligt for os at kende forskel på 5 ens støvler i str. 26 så TYDELIG NAVN I TØJ OG FODTØJ.

Legetøj

I børnehuset har vi legetøjsdag, som fremgår af månedsplanen ca. hver 14 dag. Børnehuset har ikke ansvar for og er erstatningspligtig ved ituslået legetøj. Vi er opmærksomme på, om legetøjet bliver brugt til at få status i børnegruppen og herved kan styre og bestemme eller ”købe” sig venner på denne måde. 

Fravær

I tilfælde af sygdom, ferie og fridage skal vi informeres. Børnehuset modtager ikke syge børn. Vi går ud fra sundhedsstyrelsens vejling om forebyggelse i dagindstitutioner om smitsomme sygdomme. Efter sygdom må barnet komme igen når det er rask, dvs. smitte og feberfri og i øvrigt er tilpas til at følge dagligdagen.

Hvis barnet hentes af en anden end forældrene skal vi informeres herom, ellers må vi ikke udlevere barnet. Personer der må hente udover forældre skal være nedskrevet i udleveret aftaleskema.

Børnehusets værdigrundlag og profil

 Vi har her i Børnehuset sammen med bestyrelsen været enige om, at Børnehusets kendetegn skal være: HER BLIVER ALLE BØRN SET OG HØRT HVER DAG.

At være ansat indenfor det private område og dermed også i Børnehuset kræver en helt speciel indstilling og holdning til sit arbejde og alle skal yde en stor indsats til at få tingene til at fungere.

Vores dagligdag er bygget op på værdier og ideer, som er udviklet gennem de erfaringer vi hver især har gjort os igennem mange års arbejde på tidligere arbejdssteder. Vi har en gang om året en pædagogisk dag hvor vores værdier og profil bliver taget op til drøftelse og bearbejdning – Gør vi det som vi tror vi gør.

Verden er foranderlig og dermed også den pædagogiske verden, hvormed det er vigtigt hele tiden at følge med tiden og revurdere og reflektere over praksis.

Det følgende er derfor en beskrivelse af de værdier, vi lægger vægt på i hverdagen.

-          At her bliver alle børn set og hørt her dag.

-          At børn, forældre og gæster føler sig velkommen i huset.

-          At vi har et tæt forældresamarbejde, hvor vi mødes med åbenhed i et positivt miljø.

-          Et rummeligt børnehus, hvor der er plads til forskelligheder, hvor hensynet til barnets svage og stærke sider støttes i det pædagogiske arbejde.

-          Børnene mærker, at de er værdifulde og værdsatte, så de tror på deres egen formåen.

-          At børnene støttes i at have omsorg og gensidig respekt for hinanden.

-          At børnene støttes i at opnå tolerance overfor andres personlighed, væremåde og udseende.

-          At børnene igennem leg og målrettede pædagogiske aktiviteter udvikler deres fantasi, kreativitet og personlig udvikling.

-          At børnene støttes i at udvikle en god og sikker motorik.

-          At børnene får mulighed for at udvikle venskaber og tætte relationer til andre.

-          At børnene opnår og føler sig som en del af et fællesskab

-          At børnene oplever, at de har indflydelse og medbestemmelse på deres dagligdag i Børnehuset.

-          At børnene får naturoplevelser for herigennem at få kendskab, indsigt og forståelse for natur og miljø.

-          At børnene bliver udfordret på det sproglige, så de opnår sprogfærdigheder og sprogforståelse.

-          At der er en dagsrytme i Børnehuset, der giver tid til, at børnene kan fordybe sig i legen og være nysgerrig på nye udfordringer og oplevelser.

 

At alle børn som voksne trives og har det godt i Børnehuset.

 

Derfor har vi i Børnehuset skabt en hverdag i børnehuset, hvor vi lægger vægt på: 

-          Et børnehus hvor der er tid til leg og fordybelse.

-          Et rummeligt børnehus hvor der er plads til forskelligheder

-          Et børnehus hvor der er faglige kompetente voksne til at støtte og guide det enkelte barn og gruppen.

-          Et børnehus hvor der målrettet bliver arbejdet med pædagogiske aktiviteter

-          Et børnehus hvor det findes vigtigt med små grupper, hvorved vi sikre at alle bliver set og hørt hver dag.

-          Et børnehus hvor hverdagen bærer præg af overskuelighed, tryghed og nærvær.

-          Et børnehus hvor der tænkes udvikling frem for begrænsninger.

 

Et børnehus hvor der er stor forældreopbakning, en gensidig respekt og involvering i barnets hverdag og i børnehusets udvikling og fremtid.